NVZR

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor zadel makers, omdat wij  vinden dat het oude ambacht van zadel- en tuigenmaker c.q. reparateur beschermd moet worden

De NVZR heeft op haar site ( www.nvzr.nl) o.a. het volgende vermeld. Doel:

  • Het bevorderen van het beroep zadel- en tuigmakerij en rijzadelspecialisten in de ruimste zin van het woord en het professionaliseren van het ondernemerschap;
  • Zich in te zetten voor het behoud van het (klassieke) zadel- en tuigmakersambacht;
  • De eenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen tussen de partijen die betrokken zijn bij de zadelmakersbranche;
  • Ondernemers te ondersteunen en scholing aan te bieden;
  • Zich in te zetten voor de bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van de zadelmakersbranche en de personen die daarin werkzaam zijn;
  • Op te treden als belangenbehartiger van de branche in relatie tot overheden en andere publieke organen en het verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Wij denken  dat het van belang is dat wij de oude vakkennis en de nieuw verworven inzichten m.b.t. bijv. gebruik van inoverende materialen in zadels en tuigen, de nieuw verworven medische inzichten m.b.t. gebruik en welzijn van het paard, de huidige eisen in paardensport en recreatie met elkaar bundelen.

Foto van NVZR.nl

Reacties zijn gesloten.